Reglement

Algemeen reglement

 • De mountainbike banden moeten een minimale bandbreedte van 1,75 inch hebben, slicks zijn verboden.
 • Wielmaat keuze is vrij. De fiets moet voorzien zijn van een recht stuur (Flat Bar, Rizer).
 • Iedere deelnemer aanvaardt de organisatie niet aansprakelijk te kunnen stellen voor geleden schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen en/of kwetsuren veroorzaakt tijdens of buiten de wedstrijd.
 • Iedere deelnemer is verplicht tijdens de wedstrijd een valhelm te dragen!
 • De organisatie verwacht van iedere deelnemer een sportieve houding ten opzichte van overige deelnemers, publiek en organisatie. Onsportief gedrag kan en zal door de wedstrijdcommissarissen worden bestraft.
 • Op het parcours geldt een onvoorwaardelijk eenrichtingsverkeer.
 • Inrijden/verkennen parcours NIET tijdens de wedstrijden. Verkennen tussen wedstrijden door is altijd mogelijk.
 • Inschrijfgelden kunnen niet worden teruggestort of ongedaan gemaakt worden, ook niet bij voortijdig afmelden.
 • Alle wedstrijden geschieden volgens KNWU reglement.
 • Daar waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury en/of organisatie.
 • Bij de Kidsrace is deelname voor kinderen die in het bezit zijn van een KNWU licentie uitgesloten.